ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΤΥΧΑΜΕ:

work

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΜΜΕ

A a