ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ

ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Με στόχο την ανάπτυξη και την εδραίωση της ελληνικής οικονομίας ως φιλικής προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, προβήκαμε σε μια σειρά καθοριστικών ενεργειών και δράσεων.

Ξεμπλοκάραμε στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις με μεγάλο αναπτυξιακό αποτύπωμα που παρέμεναν «κολλημένες» επί χρόνια, εκπέμποντας το μήνυμα της αλλαγής στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

«Ξεκλειδώσαμε» επενδύσεις μικρότερου προϋπολογισμού με σκοπό την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγκρίναμε 180 νέα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,240 δις ευρώ που εντάχθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Αλλάξαμε την εικόνα της χώρας μας διεθνώς, από χώρα που εμποδίζει τις επενδύσεις, σε χώρα που τις ενθαρρύνει διευκολύνοντας την ζωή των επενδυτών.

Εκπονήσαμε τον νέο Επενδυτικό Νόμο “Επενδύω στην Ελλάδα” με βασικούς άξονες:

 • Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών
 • Κινητροδότηση της προσέλκυσης επενδύσεων άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ 
 • Εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα
 • Αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα στην αξιολόγηση των φακέλων ώστε να μην λιμνάζουν οι επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες
 • Άρση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των γραφειοκρατικών εμποδίων που εμποδίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα 
 • Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ώστε να μην χαθούν πόροι και να αξιοποιηθούν κατά τον βέλτιστο τρόπο
 • Εξορθολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

 

 

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

110 ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΑΞΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

 

Στο πλαίσιο της Δημιουργίας Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά προβήκαμε στα εξής: 

  1. 1. Έκδοση ΚΥΑ (Β’3293//28-09-2019) με θέμα “Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο”.

2. Έκδοση ΚΥΑ (Β΄3332//29-08-2019) με θέμα “Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων”.

3. Έκδοση ΚΥΑ (ΥΟΔΔ 749//17-09-2019) με θέμα “Ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο ευρέος φάσματος”.

4. Έγκριση ως κατάλληλη θέση για την μετεγκατάσταση και προσωρινή λειτουργία του Κεντρικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων που ευρίσκεται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά στο τμήμα του νεκροταφείου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης (άρθρο 154 του Ν. 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις).

5. Επικύρωση με την 457/1/14-01-2020 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο τα Πρακτικά της ως άνω Επιτροπής.

6. Ένταξη της νομοθετικής ρύθμισης για την διάθεση πίστωσης (Κρατικός Προϋπολογισμός/ΠΔΕ) για την δημοπράτηση του έργου μετεγκατάστασης της ΜΥΑ/ΛΣ στο Ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά στο Σχέδιο Νόμου «Ίδρυση Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών ρυθμίσεις Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

7. Ένταξη της νομοθετικής ρύθμισης για την τακτοποίηση αυθαιρέτων στο Σχέδιο Νόμου «Ίδρυση Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών ρυθμίσεις Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

8. Επιτυχής ολοκλήρωση και υπογραφή (5/11/2019) της συμφωνίας σύμβασης μίσθωσης των εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Πλατύ & Σέρρες) μεταξύ της ΕΒΖ Α.Β.Ε.Ε., της Τράπεζας Πειραιώς και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, δίνοντας την δυνατότητα για μία νέα αρχή επαναδραστηριοποίησης της παραγωγής και της βιομηχανίας ζάχαρης στην Ελλάδα. 

9. Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου, μέσω του άρθρου 106 με μεγάλα οφέλη για την οικονομία και την τοπική κοινωνία. Δόθηκαν 18 εκατομμύρια για οφειλές και χρέη σε εργαζομένους και πιστωτές ενώ θα δοθούν άλλα 12 εκατ. για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μέχρι το 2020-2021 και δημιουργήθηκαν 600 νέες θέσεις εργασίας. 

10. Ολοκλήρωση της διαδικασίας της μεταγραφής όλης της εκτάσεως της Αφάντου στο Κτηματολόγιο, ώστε να είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση στον επενδυτή. 

11. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μεγάλη τουριστική επένδυση έκτασης 490 στρεμμάτων στην Κασσίοπη της Β. Κέρκυρας αφού ξεπεράστηκαν τα εμπόδια. Εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η μεταφορά του Ναυτικού Οχυρού, εκδόθηκε η σχετική άδεια κατεδάφισης των παλαιών κτισμάτων του ναυτικού οχυρού, θεωρήθηκαν τα σχέδια της μελέτης για την αποκατάσταση, εγκρίθηκε η μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του διατηρητέου κτιρίου του Ανεμόμυλού από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, εκδόθηκαν οι απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από την Δασική Υπηρεσία Κέρκυρας από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και Εφορία Ενάλιων Αρχαιοτήτων ενώ εγκρίθηκαν και οι πρόσφατες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

12. Σύσταση, συγκρότηση και πραγματοποίηση δύο συνεδριάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία στις 16/12/2019, ενέκρινε έξι Στρατηγικές Επενδύσεις προϋπολογισμού 1,05 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να δημιουργήσουν 1.500 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία τους και άνω των 3.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή τους. 

Ειδικότερα, πρόκειται για: 

   • Ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, πολιτιστικού, συνεδριακού, ιατρικού, εμπορικού & επιχειρηματικού πόλου στον Ελαιώνα, προϋπολογισμού 117 εκατομμυρίων ευρώ 
   • “COSTA NOPIA” – κόστος επένδυσης 303 εκατομμυρίων ευρώ 
   • «CAPE THOLOS» – κόστος επένδυσης 150 εκατομμυρίων ευρώ 
   • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 177 MW, με κόστος επένδυσης 172 εκ. ευρώ
   • Ανάπτυξη, κατασκευή και Λειτουργία συστάδας Φωτοβολταϊκών Σταθμών με συνολική δυναμικότητα ηλεκτρικής ισχύος 284 MW – κόστος επένδυσης 214 εκ. ευρώ 
   • Ανάπτυξη Εμπορικού Κέντρου και Κέντρου Αναψυχής στην Μεταμόρφωση Αττικής – κόστος επένδυσης 93,4 εκ. ευρώ

 

13. Υπαγωγή 119 επιχειρηματικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενισχύσεων Γενικής Επιχειρηματικότητας και στο Καθεστώς Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού επενδυτικού κόστους 900 εκ. ευρώ. 

14. Υπαγωγή 61 εταιρειών στο Καθεστώς Ενισχύσεων Ανεξάρτητων Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού επενδυτικού κόστους 340 εκ. ευρώ. 

15. Έκδοση του Π.Δ. Έγκρισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) «ELLOUNDA HILLS» στις 17/01/2020 – κόστος επένδυσης 450 εκ. ευρώ

16. Έκδοση της άδειας δόμησης για το επενδυτικό σχέδιο «KILADA HILLS» στο νομό Αργολίδας – κόστος επένδυσης 420 εκ. ευρώ. 

17. Έγκριση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος / ΕΣΧΑΣΕ για το επενδυτικό σχέδιο «BLUE IRIS» στην Μύκονο – κόστος επένδυσης 60 εκ. ευρώ.

ΣΔΙΤ

 

18. Έγκριση από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ του Έργου “Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ” – κόστος επένδυσης 130 εκ. ευρώ. 

19. Έλεγχος και συντονισμός από τον Ιούλιο 2019 όλων των διαδικασιών ανάθεσης των παρακάτω έργων που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, συνολικού κόστους επένδυσης 1,5 δις ευρώ: 

   • Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας 
   • Μελέτη Κατασκευή Χρηματοδότηση Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου – Τμήμα Καλαμάτα –Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. 
   • Σχεδιασμός Κατασκευή Χρηματοδότηση Συντήρηση και Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων και Πάρκου του Δήμου Χανίων. 
   • Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου. 
   • Μελέτη Κατασκευή Χρηματοδότηση Λειτουργία και Συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
   • Σχεδιασμός Κατασκευή Χρηματοδότηση Συντήρηση Λειτουργία και Προμήθεια Εξοπλισμού για την ανέγερση κτηρίου παροχής εξατομικευμένης ιατρικής.

 

 

ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ /ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

20. Ολοκλήρωση της προετοιμασίας των σχεδίων Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, του Κανονισμού Προσωπικού και του Κανονισμού Προμηθειών. 

21. Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με 300 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δημιουργία Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) για την στήριξη της επιχειρηματικότητας. 

22. Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με 290 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δημιουργία Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) για την στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης π.χ. factoring, leasing, trade finance, βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο κίνησης. 

23. Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με 600 εκ. ευρώ για την δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων επενδύσεων & συνεπενδύσεων.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

24. Υπογραφή κοινής δήλωσης για ελληνογαλλική οικονομική εταιρική σχέση με τον Γάλλο υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Μπρουνό λε Μερ και τον υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα με την οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ενέργειας, της αγρο-διατροφικής βιομηχανίας, του τουρισμού και των υποδομών δημιουργώντας άμεσα πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. 

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται: 

   • οι γαλλικές επιχειρήσεις να εντατικοποιήσουν τις επενδύσεις τους μέσα από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και παραχωρήσεων 
   • να υποστηρίζουν τις επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων στη Γαλλία 
   • να υποστηρίξουν την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
   • να διευκολύνουν τον προσδιορισμό ελληνικών και γαλλικών εταιριών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να συμμετέχουν

 

25. Υπογραφή του Επικαιροποιημένου Πλαισίου Συνεργασίας σε βασικούς τομείς για τα έτη 2020-2022 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης & Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στους τομείς των: 

   • μεταφορών  
   • ενέργειας 
   • τεχνολογιών, πληροφορικής & επικοινωνιών 
   • μεταποίησης , έρευνας & ανάπτυξης 
   • χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της προετοιμασίας κοινών έργων με την κινεζική πλευρά. 

 

26. Υπογραφή συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την χορήγηση 24 εκ. ευρώ για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των κτηριακών υποδομών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 

27. Συμφωνία με το Υπουργείου Οικονομικών, τον Δικηγορικό Σύλλογο και την Ένωση Τραπεζών για την χρηματοδότηση εξόδων δικηγόρου με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στην εξασφάλιση της προστασίας του δανειολήπτη. 

GOLDEN VISA

 

28. Θέσπιση διάταξης με την οποία καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του συμφωνηθέντος τμήματος κτήσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 226 του Ν.4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις). 

29. Έκδοση ΚΥΑ που αφορά στον καθορισμό δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών για την επένδυση (ΦΕΚ β’ 4155//12-11-2019).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

30. Έκδοση ΚΥΑ με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (Τεύχος Β’ 3331/29-08-2019), αναφορικά με την τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του Ν. 4605/2019 για ρύθμιση των οφειλών με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας στο πλαίσιο του προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία, προβλέποντας την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού βαρών κύριας κατοικίας ή αντιγράφου του κτηματολογικού φύλλου αυτής.

ΝΟΜΟΣ «ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

 

31. Τροποποίηση των ορίων και των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό επενδυτικών σχεδίων ως Στρατηγικές Επενδύσεις, με στόχο αφενός την προσέλκυση σημαντικών και περισσότερων επενδύσεων και αφετέρου την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (άρθρο 1 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα & άλλες διατάξεις»). 

32. Πρόσθεση των τουριστικών επενδυτικών εγχειρημάτων με σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα στην κατηγορία «Εμβληματικές Επενδύσεις» των στρατηγικών επενδύσεων, με στόχο την προσέλκυση σημαντικών και περισσότερων επενδύσεων (άρθρο 1 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα & άλλες διατάξεις»). 

33. Εισαγωγή ρυθμίσεων περί σύντμησης προθεσμιών και μεταφοράς αρμοδιοτήτων έκδοσης αδειών στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με στόχο την διευκόλυνση της πραγματοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων (άρθρο 1 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα & άλλες διατάξεις»). 

34. Πρόβλεψη της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων που δύνανται να υπαχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο, περιλαμβάνοντας τις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και ορισμένων δραστηριοτήτων εξόρυξης (άρθρο 3 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα & άλλες διατάξεις»).

35. Προστασία των Στρατηγικών Επενδύσεων από τυχόν μεταγενέστερους νόμους με αναδρομική ισχύ, με στόχο την διευκόλυνση της πραγματοποίησής τους (άρθρο 1 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα & άλλες διατάξεις»). 

36. Εισαγωγή ρύθμισης που προβλέπει εναλλακτικά την διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων από ορκωτούς – ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες και πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπα με απόλυτη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσω συστήματος δειγματοληπτικών ελέγχων, επιβολής κυρώσεων και αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων (άρθρο 2 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα & άλλες διατάξεις»). Ρύθμιση που εκτιμάται ότι αφορά πάνω από 4.000 επενδυτικά σχέδια. 

37. Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκε το ελεγκτικό πλαίσιο (βάσει Διεθνών Προτύπων) διενέργειας των ελέγχων με στόχο την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος (ΦΕΚ Β’ 4767/2019).

38. Έκδοση απόφασης με την οποία καθορίζονται τα συγκεκριμένα αντικείμενα ελέγχου, σχετικά με την ολοκλήρωση των επενδύσεων και την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας (ΦΕΚ Β’ 4789/2019). 

39. Σύνδεση του Αναπτυξιακού Νόμου με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ. 

40. Θέσπιση ρύθμισης που προβλέπει την υπαγωγή του συνόλου των έργων ΣΔΙΤ Στρατηγικές Επενδύσεις με στόχο την διευκόλυνση και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης αυτών (άρθρο 1 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα & άλλες διατάξεις»). 

41. Πρόβλεψη της υποχρέωσης περιοδικής / ανά δύο μήνες αποστολής αναφοράς προόδου των έργων των Δημοσίων/Ιδιωτικών Φορέων που συμβάλλονται μέσω ΣΔΙΤ στην Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, με στόχο την αποτελεσματικότερη και συστηματικότερη παρακολούθηση πορείας των έργων ΣΔΙΤ (άρθρο 83 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα & άλλες διατάξεις».

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

42. Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής τομέων Βιομηχανίας και Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕΒΕΚ), με δυνατότητα ανάληψης της διαχείρισης μέρους του ΕΠΑΝΕΚ ή άλλου τομεακού ή περιφερειακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα ΕΦΔ όσον αφορά σε δράσεις βιομηχανίας, εμπορίου και προστασίας καταναλωτή. 

43. Πρόβλεψη της κατάργησης της όχλησης και της επιλογή μόνο του κριτηρίου της περιβαλλοντικής κατηγοριοποίησης για την κατάταξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων αρ. 13.3. ν.4635/30.10.2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». 

44. Υλοποίηση των προβλέψεων του αρ. 13.3 ν.4635/2019, με σύσταση Επιτελικής Επιτροπής για την εφαρμογή του οδικού χάρτη υλοποίησης, σύσταση Working Group, διαβούλευση με παραγωγικούς Συνδέσμους, και ολοκλήρωση πρώτου παραδοτέου ως προς την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της διπλής κατάταξης, αφενός με οχλήσεις, αφετέρου σε περιβαλλοντικές κατηγορίες. 

45. Πρόβλεψη της τροποποίησης του πλαισίου των Επιχειρηματικών Πάρκων με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και την διευκόλυνση των υφιστάμενων σε αυτά επιχειρήσεων αρ. 12 ν.4635/30.10.2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». 

46. Δρομολόγηση του καθορισμού πλαισίου ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας (ΚΥΑ άρθρου 56.13 ν. 3982/2011) με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, της Επικαιροποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, και της Αναμόρφωσης του Πλαισίου Ανάπτυξης ΕΠ.

47. Ενίσχυση των πρττύπων στο στάδιο της αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων , τόσο για την εξασφάλιση τήρησης των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων όσο και για τη δυνατότητα μετάπτωσης μιας δραστηριότητας από το καθεστώς της έγκρισης στο καθεστώς της γνωστοποίησης. αρ. 14 ν.4635/30.10.2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 

48. Συμπλήρωση του πλαισίου για το νέο καθεστώς εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και προϊόντων με πρόβλεψη Οριζόντιων Οδηγών προς τις ελεγκτικές αρχές και Μητρώου Ελεγκτών και από ιδιώτες σε κάθε εποπτεύουσα αρχή. αρ. 14 ν.4635/30.10.2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 

49. Ανασύσταση και συνεδρίαση των Διυπουργικών Ομάδων Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την υλοποίηση των ν.4442/2016 & 4512/2018 – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ οικονομικών δραστηριοτήτων.

50. Ολοκλήρωση της επεξεργασίας των τελικών κειμένων για την έκδοση πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας για την απλούστευση της αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων του Πρωτογενούς Τομέα (Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, Υδατοκαλλιέργειες, Κτηνιατρικές δραστηριότητες) 

51. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την απλούστευση της αδειοδότησης δραστηριοτήτων του τομέα Μεταφορών, η οποία έχει πραγματοποιήσει 5 συνεδριάσεις. 

52. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την απλούστευση της αδειοδότησης δραστηριοτήτων του τομέα Εκπαίδευσης. 

53. Εκπόνηση και έγκριση από την Ο.Δ.Ε. των “κειμένων αρχών και βασικών κατευθύνσεων ως προς την μεθοδολογία για την ανάπτυξη και εφαρμογή με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο, από τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές, των εργαλείων εποπτείας» που προβλέπονται στο Ν. 4512/2018 ως “Οριζόντιοι Οδηγοί”.

54. Υλοποίηση και εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 4512/2018 για το πλαίσιο εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και προϊόντων (με την εκπόνηση των σχετικών εργαλείων και θεσμικών ενεργειών) στο πεδίο της Ασφάλειας Τροφίμου. 

55. Υλοποίηση και εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 4512/2018 για το πλαίσιο εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και προϊόντων (με την εκπόνηση των σχετικών εργαλείων και θεσμικών ενεργειών) στο πεδίο της Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Προϊόντων. 

56. Υλοποίηση και εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 4512/2018 για το πλαίσιο εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και προϊόντων (με την εκπόνηση των σχετικών εργαλείων και θεσμικών ενεργειών) στο πεδίο της Προστασίας Περιβάλλοντος. 

57. Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης έργου Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και ακολουθεί η μελέτη εφαρμογής, ενώ εξακολουθεί να λειτουργεί το μεταβατικό ηλεκτρονικό σύστημα notifybusiness.gov.gr

58. Πραγματοποίηση διμερών – διυπουργικών συναντήσεων και συνεργασιών σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων (και εμπλεκόμενων φορέων) για την επίσπευση και άρτια ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης και εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

59. Αναμόρφωση του πλαισίου των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.α.), για σύνταξη τεχνικού κανόνα που θα βασισθεί τόσο στο προσφάτως εκδοθέν ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 18314/2019, όσο και στις καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών. 

60. Κατάρτιση πρότασης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής. 

61. Υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαδοχής/μεταβίβασης ιδιοκτησίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη» («Success Road: Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through Succession Procedures and Models»), ενταγμένου στο Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020.

62. Υλοποίηση του έργου “Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας” για την διαμόρφωση σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης- Industry 4.0 για τα έτη (2021 – 2027) στην βιομηχανία και ρεαλιστικού σχεδίου δράσης. 

63. Ολοκλήρωση της προετοιμασίας των προδιαγραφών για την ανάθεση μελέτης με τίτλο “Σχέδιο Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής” για τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης, σύγχρονης εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας με εξωστρεφή προσανατολισμό που θα παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

64. Εντατικοποίηση και συνέχεια της αξιολόγησης υποβληθεισών αιτήσεων για έγκριση εγκατάστασης μονάδων καλλιέργειας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. (Από σύνολο 129 φακέλων έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ήδη για το 85%.). Επενδύσεις που αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές δορυφορικές δραστηριότητες άλλων τομέων της περιοχής. Επιπλέον, με τις επενδύσεις αυτές σε έναν τομέα αιχμής, όπως είναι η φαρμακοβιομηχανία, θα υπάρξουν οικονομικά οφέλη για το κράτος από τις εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και τη φορολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων του κλάδου.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

65. Έγκριση της εκχώρησης του επί δεκαετίες αναξιοποίητου ακινήτου της ΧΡΩΠΕΙ για την Δημιουργία Πολιτείας Καινοτομίας στην Αθήνα “INNOVATION DISTRICT” (άρθρο 63 του Ν. 4647/2019). 

66. Έγκριση της εκχώρησης του “πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας” στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί για τη Μεταστέγαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας και ταυτόχρονα εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την μελέτη και τις εργασίες διαμόρφωσης του ακινήτου μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση, για την μεταστέγαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (άρθρο 111 του Ν. 4623/2019). 

67. Υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων» με στόχο την χαρτογράφηση του οικοσυστήματος καινοτομίας και σχεδίασης στοχευμένων κινήτρων προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις. 

68. Θεσμοθέτηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΣΕΤΕΚ) ως Ανώτατου Γνωμοδοτικού Οργάνου της πολιτείας σε θέματα σχετικών πεδίων (άρθρο 143-144, του Ν. 4635/2019). 

69. Έγκριση της δυνατότητας εξωτερικής αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων, με στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών και την αύξηση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης (άρθρο 142 του Ν. 4635/2019).

70. Υπογραφή ΚΥΑ με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας, που προβλέπει την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής (clawback). 

71. Απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης ερευνητών με την κατάργηση της υποχρέωσης για ετήσια έκδοση Υπουργικής Απόφασης κατανομής σε βαθμίδες των κενών οργανικών θέσεων στα ερευνητικά κέντρα (άρθρο 146 του Ν. 4635/2019). 

72. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος “ΕΡΕΥΝΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, Β’ Κύκλος” χρηματοδότηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές. 

73. Ολοκλήρωση και δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης – Φορέα Αρωγού του Προγράμματος “Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ”, ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών με στόχο την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

74. Ολοκλήρωση και δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ERANETs2019b», πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε & Τ διεργασίες δικτύωσης, με στόχο την προώθηση ευρωπαϊκών και διακρατικών συνεργασιών και συντονισμού.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΣΠΑ * ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΠΔΕ * ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΑ

 

75. Αύξηση του ποσοστού εντάξεων από 79,5% (Δεκ.2018) σε 97,4% (Δεκ. 2019). 

76. Ψήφιση του θεσμικού πλαισίου για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με το οποίο εισάγεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την κατάρτιση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχό του, προκειμένου οι πόροι του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ να αξιοποιούνται στη βάση ενός μεσοπρόθεσμου προγραμματικού σχεδιασμού και σύμφωνα με τους στόχους του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου για την παραγωγική ανάταξη της χώρας (Ν.4635/2019). 

77. Επίτευξη του στόχου απορρόφησης ύψους 100 εκ. ευρώ για το έτος 2019 αναφορικά με το ΤΕΠΙΧ ΙΙ με αποτέλεσμα δάνεια ύψους άνω των 180 εκ. ευρώ να φθάσουν στους τελικούς αποδέκτες (ΜΜΕ). 

78. Επιτυχής ολοκλήρωση της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την κατανομή των πόρων του αποθεματικού επίδοσης με μηδενική απώλεια πόρων ( «μικρή αναθεώρηση»). 

79. Έγκριση του νέου χρηματοδοτικού προϊόντος (δανείων με επιδότηση επιτοκίου) για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κατάρρευση της Thomas Cook από την Επενδυτική Επιτροπή του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

80. Αύξηση του ορίου χρηματοδότησης των δράσεων γα την «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» κατά περίπου 70 εκ. ευρώ στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

81. Εκχώρηση πόρων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 και δημιουργία νέων δομών διαχείρισης (ΕΦΔ – Επιτελικές Δομές) όπου κρίθηκε αναγκαίο. 

82. Πραγματοποίηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που σηματοδότησε την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2017. 

83. Δημιουργία ειδικού ιστοτόπου διαβούλευσης (https://2021-2027.espa.gr/_layouts/15/start.aspx#/) για όλους τους συναρμόδιους φορείς, όπου αναρτώνται οι προτάσεις, ενημερωτικό υλικό, σχέδια κανονισμών κ.ο.κ. 

84. Βελτίωση των εσόδων κατά 229 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Εκτέλεσης των Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2019.

85. Επίτευξη του 98,43% του στόχου δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για το έτος 2019». Ένταξη 3.256 υφιστάμενων και υπό ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο οκτώ προσκλήσεων επιχειρηματικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 198,7 εκ. ευρώ. 

86. Ανασυγκρότηση των Επενδυτικών Επιτροπών Ταμείων Χαρτοφυλακίου που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 

Ειδικότερα: 

   • ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – EQUIFUND – 80 εκ. ευρώ
   • TΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝ ΙΙ – 68 εκ. ευρώ 
   • ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ – Ενίσχυση 1.238 δανείων συνολικού ύψους 191,5 εκ. ευρώ 
   • ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 450 εκ. ευρώ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
   • ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ – υπό σύσταση, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

 

87. Υποβολή στην Επιτροπή του φακέλου του μεγάλου έργου “Ultrafast BroadBand”, συνολικού προϋπολογισμού 700 εκ. ευρώ (ΕΠΑνΕΚ 265 εκ. ευρώ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 35 εκ. ευρώ και ιδιωτική συμμετοχή 400 εκ. ευρώ). 

88. Έγκριση χρηματοδότησης 11 νέων ερευνητικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκ. ευρώ που θα υλοποιηθούν από συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων, Οργανισμών Έρευνας και διάδοσης γνώσεων μεταξύ Ελλάδας – Κίνας.

89. Επίτευξη του 90% του στόχου των δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη για το έτος 2019». Έκδοση 8 νέων προσκλήσεων συνολικού προϋπολογισμού 32 εκ. ευρώ και ένταξη 63 έργων συνολικού προϋπολογισμού 615 εκ. ευρώ με κατανομή ανά τομέα σύμφωνα με τα κάτωθι: 

   • Αερολιμένες : 2 έργα συνολικού προϋπολογισμού 12 εκ. ευρώ. 
   • Λιμενικές Υποδομές: 2 (Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας και προμήθεια 6 σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής) συνολικού προϋπολογισμού 83,8 εκ. ευρώ. 
   • Οδικές υποδομές (έργο σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και Εγνατίας οδού με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης) προϋπολογισμού 68,35 εκ. ευρώ. 
   • Επεξεργασία λυμάτων: 3 έργα προϋπολογισμού 320 εκ. ευρώ. 
   • Εξοικονόμηση ενέργειας: 12 έργα (ανακαίνισης δημόσιων υποδομών π.χ. νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα) συνολικού προϋπολογισμού 32,8 εκ. ευρώ. 
   • Στερεά απόβλητα: 23 έργα συνολικού προϋπολογισμού 48 εκ. ευρώ. 
   • Βιοποικιλότητα: 10 έργα συνολικού προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ. 
   • Τηλεθέρμανση: 3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 19,74 εκ. ευρώ. 
   • Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου: έργο συνολικού προϋπολογισμού 4,48 εκ. ευρώ σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς. 
   • Έργα ύδρευσης: 3 έργα που αφορούν σε υποδομές εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής νερού για ανθρώπινη κατανάλωση συνολικού προϋπολογισμού 2,37 εκ. ευρώ. 
   • Πολιτισμός: Έργο που αφορά στην ανάδειξη του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο, προϋπολογισμού 0985 εκ. ευρώ. 
   • Τουρισμός: Έργο που αφορά στην ανάπτυξη και προώθηση τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών προϋπολογισμού 0,914 εκ. ευρώ. 
   • Θεσμικά εργαλεία: Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου και Σχεδίων Δράσης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ. 
   • Υποβολή Φακέλου Μεγάλου Έργου «Δίκτυο Λυμάτων Ραφήνας» στην ΕΕ, συνολικού προϋπολογισμού 214 εκατ. ευρώ.

 

90. Επίτευξη του 114% του στόχου δαπανών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» για το έτος 2019: 

   • Έκδοση 7 νέων προσκλήσεων, ύψους 153 εκ. ευρώ. 
   • Ένταξη 254 νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 242 εκ. ευρώ. 
   • 90.000 ωφελούμενες γυναίκες από την υλοποίηση του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2019- 2020 (βρεφονηπιακοί σταθμοί). 
   • 32.200 ωφελούμενοι από την υλοποίηση των προγραμμάτων «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης». 
   • 3.650 ωφελούμενοι από το «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς». 
   • Ενίσχυση των σχολείων με πρόσθετους εκπαιδευτικούς. 
   • 583 προτάσεις νέων ερευνητών. 
   • 3.000 υποτροφίες σε φοιτητές μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες – ΕΚΟ (2019/2020). 
   • 4.000 μαθητές/σπουδαστές σε Προγράμματα μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης ΕΠΑΣ.

 

91. Επίτευξη του 90% του στόχου δαπανών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα» για το έτος 2019: 

   • Έκδοση 2 προσκλήσεων ύψους 10,4 εκ. ευρώ 
   • Ένταξη 13 έργων ύψους 3,5 εκ. ευρώ, 

Ενδεικτικά:

Ι. Κατάρτιση Προσωπικού της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) 

ΙΙ. Διεξαγωγή συνεδρίου με θέμα τις δημόσιες συμβάσεις και την χρηστή διακυβέρνηση (ΕΑΔΔΗΣΥ) 

ΙΙΙ. Δημιουργία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την Κεντρική Διαχείρισης των Προμηθειών 

ΙV. Δημιουργία σύγχρονου κέντρου υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών (Γ. Γραμματεία Καταναλωτή) 

V. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας από τα εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

92. Επίτευξη του 69% του στόχου δαπανών για τα Προγράμματα Interreg του στόχου «εδαφικής συνεργασίας» για το έτος 2019. 

Εντάχθηκαν ανά πρόγραμμα: 

   • Ελλάδα – Βουλγαρία, 6 δράσεις, 6,3 εκ. ευρώ 
   • Ελλάδα – Κύπρος, 1 δράση, 0,63 εκ. ευρώ 
   • Ελλάδα – Ιταλία, προγραμματισμός νέων δράσεων εντός του έτους 2020 
   • Ελλάδα – Αλβανία, 19 δράσεις, 16,9 εκ. ευρώ 
   • Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, 2 δράσεις, 1,75 εκ. ευρώ 
   • Balkan Med, 3 δράσεις, 2,89 εκ. ευρώ

 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

93. Εξέταση 3.050 καταγγελιών από την Διεύθυνση Προστασίας του Καταναλωτή και επιβολή προστίμων ύψους 836.800 ευρώ. 

94. Διενέργεια 8.042 ελέγχων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, με 918 βεβαιωμένες παραβάσεις και επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 756.000 ευρώ (08/2019 – 01/2020), έναντι 918 ελέγχων, 473 παραβάσεων και προστίμων συνολικού ύψους 349.584 ευρώ κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (08/2018 – 01/2019). Αύξηση των ελέγχων κατά 196% και αύξηση των προστίμων κατά 116%. 

95. Θέσπιση νέων διατάξεων για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου αντιμετώπισης του παρεμπορίου για την δυνατότητα κατάσχεσης και καταστροφής των απομιμητικών προϊόντων (άρθρο 148 του Ν. 4635/2019). 

96. Ψήφιση του νέου νόμου για το Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρα 85-116 του Ν. 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα & άλλες διατάξεις). 

97. Υποβολή του σχεδίου δράσης της Γ. Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2021-2027.

98. Υλοποίηση του προγράμματος ψηφιοποίησης του Μητρώου Σημάτων. 

99. Δημιουργία πλατφόρμας για την ψηφιακή καταχώρηση των Διεθνών Σημάτων. 

100. Ολοκλήρωση της σύνταξης νομοσχεδίου με σκοπό την εναρμόνιση της νομοθεσίας περί σημάτων, στις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436. 

101. Απλούστευση της διαδικασίας για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος σε προϊόντα τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστημα προστατευομένων ονομασιών προέλευσης (Π.Ο.Π.), προστατευομένων γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε) ή εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π) με την υποβολή αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου προς τον φορέα. 

102. Έκδοση ΚΥΑ στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2394/2017 για την Διοικητική Συνεργασία στην προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. 

103. Έκδοση εγκυκλίου για την διαφάνεια στις τιμές των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από τις ιδιωτικές κλινικές προς τους καταναλωτές – λήπτες υπηρεσιών υγείας.

104. Έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσβαση των ανηλίκων στα Ίντερνετ καφέ. 

105. Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της διαδραστικής εφαρμογής e- katanalotis στην οποία θα αναρτώνται καθημερινά οι τιμές των βασικών αγαθών που διαμορφώνουν το καλάθι της νοικοκυράς καθώς και οι τιμές των καυσίμων. 

106. Υλοποίηση του έργου της διαμόρφωσης ρυθμιστικού πλαισίου για την «Αναδιάρθρωση και Εκσυγχρονισμό Λειτουργία Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου». 

107. Απόσυρση του όρου στα συμβόλαια που συνάπτει η Τράπεζα Πειραιώς με τους καταναλωτές και αφορούν στα έξοδα διαχείρισης και αξιολόγησης αιτήματος για πρόωρη εξόφληση στεγαστικών δανείων, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός ευρύτερου πλάνου ελέγχου και εποπτείας των οικονομικών οντοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες και αγαθά στους καταναλωτές.

108. Ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην υλοποίηση του έργου δημιουργίας σύγχρονου κέντρου υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών (1520) που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα». 

109. Κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών για την διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις. 

110. Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1 στο Εθνικό Δίκαιο αναφορικά με την ανεξαρτησία της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ως Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εξοικονόμησα 2.000.000.000 ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ έδωσα πλήρη κάλυψη σε 2.500.000 ανασφάλιστους πολίτες, όταν κατά τη δική μου θητεία στο υπουργείο Υγείας, 2013-2014, θεσπίστηκε ο Νόμος 4238/2014, 17/02/2014, για τη δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων στο ΕΣΥ.

Επίσης από τα σημαντικότερα επιτεύγματα μου είναι τα εξής:

   • Ίδρυση του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ)
   • Πλήρης έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης
   • Συγχωνεύσεις νοσοκομείων (εκκρεμότητα 20 ετών)
   • Ολοκλήρωση μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ (εκκρεμότητα από το 1980)
   • Έγκριση 470 πρωτότυπων φαρμάκων (εκκρεμότητα από το 2011)
   • Ενίσχυση χρήσης γενόσημων φαρμάκων (εξοικονόμηση εκατομμυρίων των Ελλήνων φορολογουμένων)

ΩΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ως Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έφερα εις πέρας την ολοκληρωτική απελευθέρωση της κρουαζιέρας με την πλήρη άρση του καμποτάζ. Ένα χρόνιο αίτημα των τουριστικών φορέων για την ενίσχυση του τουρισμού κρουαζιέρας και την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Σε 40 μέρες κάναμε όσα δεν είχαν γίνει σε 4 χρόνια.  Επίσης, εξασφαλίσαμε την αυτονομία του ΝΑΤ, τη σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής λιμένος Αλεξανδρούπολης και δόθηκε η διοίκηση του λιμενικού ταμείου στους δήμους Χίου, Κορίνθου, Πύλου, Θάσου, Σικύωνος, Σάμου και Αμφιλοχίας.